Inloophuis De Ontmoeting | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort | telefoon: 033 - 456 28 05 | e-mail: inloophuis@hetnet.nl | KvK: 41190697 | Anbi erkend

Inloophuis ‘De Ontmoeting’ linkt u graag naar haar partners:  • De Inham Hoogland  - Protestante kerk Hoogland

  • De Herberg  -  Ontmoetingscentrum Nieuwland

  • Sint Martinus Hoogland  - Roomskatholieke kerk Hoogland

  • Het Brandpunt  -  Oecumenische geloofsgemeenschap Amersfoort Noord

  • Raad van Kerken Amersfoort  - Verbond van kerken en geloofsgemeenschappen

  • Wijkbeheerteam Kattenbroek  -  Bewonersorganisatie

  • Wijkbeheerteam Zielhorst  -  Bewonersorganisatie 

  • Wereldwinkel Amersfoort -  Winkel in de binnenstad

  • Het Skanfonds Hilversum  -  Fonds ter ondersteuning van sociale projecten

  • Inloophuis Schothorst  -  Ontmoetingscentrum Schothorst

  • Netwerkdak - Landelijke overkoepelende organisatie van Inloophuizen

  • Stichting Wit Gele Kruis fonds Hoogland - Welzijnsbehartiging

  • Lionsclub Amersfoort - Maatschappelijke ondersteuning

  • Stichting Waterlijn Amersfoort - Rondvaarten in de historische binnenstad


Webmaster: Inge Vos


De Ontmoeting

Inloophuis

Inlooptijden:


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag


14:00 tot 16:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

14:00 tot 16:00 uur

gesloten

14:00 tot 16:00 uur