Inloophuis De Ontmoeting | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort | telefoon: 033 - 456 28 05 | e-mail: inloophuis@hetnet.nl | KvK: 41190697 | Anbi erkend

FinanciënInloophuis 'De Ontmoeting' is een zelfstandige Stichting met een bestuur, vrijwilligers en een parttime beroepskracht.


Er is de Stichting veel aan gelegen de continuïteit van ‘De Ontmoeting’ te waarborgen. Naast projectsubsidies van landelijke en lokale fondsen, en gemeentelijke subsidie voor deskundigheids-bevordering van de vrijwilligers, ontvangt de Stichting substantiële bedragen van de O.L.V. parochie en de daaraan verbonden Caritas instelling en van het College van Diakenen, Protestantse gemeente Hoogland Amersfoort Noord.

Hoe kunt u inloophuis De Ontmoeting steunen? 


Naast de subsidies ontplooit het inloophuis zelf  diverse inkomensgenererende activiteiten, zoals de boekenmarkt, de oud papieractie, de jaarlijkse actie  'Ontmoetingsaandelen' en de verhuur van de inloopruimte.

Daarnaast is het mogelijk om middels schenking onze activiteiten te ondersteunen.


Lees hier meer over de 'Ontmoetingsaandelen'


Lees hier meer over de 'Verhuur'Periodieke schenking


Als u via een periodieke schenking in minimaal 5 jaarlijkse termijnen doneert, is uw gift fiscaal onbeperkt aftrekbaar, zonder drempelbedrag. Een lijfrente moet wel op schrift gesteld worden. De belastingdienst heeft hier een formulier voor.


Legaat in testament


U kunt stichting De Ontmoeting ook in uw testament opnemen. Met een legaat van een bepaald geldbedrag steunt u het inloophuis ook na uw overlijden. Over dit legaat is geen erfbelasting verschuldigd.


Een legaat moet bij een notaris vastgelegd worden. U kunt hierover contact opnemen met uw eigen notaris, met mr. Fokko Vellenga van De Vries Vellenga Leenknegt Notarissen (Spacelab 33 te Amersfoort, tel 033-4507090) of met ons secretariaat.


Webmaster: Inge Vos


De Ontmoeting

Inloophuis

Inlooptijden:


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag


14:00 tot 16:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

14:00 tot 16:00 uur

gesloten

14:00 tot 16:00 uur