Inloophuis De Ontmoeting | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort | telefoon: 033 - 456 28 05 | e-mail: inloophuis@hetnet.nl | KvK: 41190697 | Anbi erkend

Hoe u Inloophuis ‘De Ontmoeting’ kunt steunen

De Stichting draagt zorg voor de coördinator en de exploitatie van het inloophuis. Om financieel te kunnen blijven functioneren, heeft de Stichting inkomensgenererende acties opgezet. Een daarvan is de Ontmoetingsaandelenactie: een jaarlijkse financiële actie.

 

Een Ontmoetingsaandeel is een symbolisch aandeel, waarmee u deelgenoot wordt in het inloopwerk.

Er zijn Ontmoetingsaandelen beschikbaar van 10, 25, 60 en 250 euro. Door de aanschaf van een 'Ontmoetingsaandeel' ondersteunt u:

 

• Het kunnen bieden van een gastvrij onthaal tijdens

de inloopuren

• Het jaarlijkse activiteitenproject, met culturele,

creatieve activiteiten en excursies

• De aangepaste yoga-lessen 'op de stoel'

• Gespreksgroepen rond levensbeschouwelijke

thema's

• Onderhoud van terras, tuin en huis

 

Ontmoetingsaandeel?

 

Mocht u 'De Ontmoeting' willen steunen, dan kunt u een ontmoetingsaandeel kopen door een bedrag naar keuze over te maken op bankrekening:

 

NL16 RABO 0123 0334 03 t.a.v. Stichting 'De Ontmoeting' te Amersfoort

o.v.v. Ontmoetingsaandelenactie.

 

U krijgt het Ontmoetingsaandeel dan thuisgestuurd.

Webmaster: Inge Vos

 

De Ontmoeting

Inloophuis

Inlooptijden:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

14:00 tot 16:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

14:00 tot 16:00 uur

gesloten

14:00 tot 16:00 uur