Inloophuis De Ontmoeting | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort | telefoon: 033 - 456 28 05 | e-mail: inloophuis@hetnet.nl | KvK: 63587882 | Anbi erkend

Wie houden 'De Ontmoeting' draaiende?


Inloophuis 'De Ontmoeting' is vanuit oecumenische samenwerking ontstaan als diaconaal project en sinds januari 2019 onderdeel van de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA), met zo’n 50 vrijwilligers en een parttime coördinator als beroepskracht.

De contacten met de kerken op bestuurlijk, financieel en  uitvoerend niveau zijn behouden. Zo houden inloophuis 'De Ontmoeting' en oecumenische geloofsgemeenschap 'Het Brandpunt' gezamenlijke bijeenkomsten tijdens de veertigdagentijd en organiseren zij samen de seniorenkerst.

Van de vrijwilligers is meer dan de helft gastvrouw of gastheer tijdens de dagelijkse inlooptijden. Ook zijn er vrijwilligers om de maaltijd te bereiden, een groepje om zieken te bezoeken, een projectgroep om de activiteiten te organiseren, een tuingroep voor onderhoud en vernieuwing van de tuin, een groep om de boekenmarkten goed te laten verlopen en een groep die de hele oud papier inzameling voor zijn rekening neemt.


Wederkerigheid


Bezoekers en vrijwilligers zijn verbonden met elkaar en zien daadwerkelijk naar elkaar om. De scheidslijn tussen bezoekers en vrijwilligers is niet gemakkelijk te trekken. De ene dag is iemand met vrijwilligerswerk bezig, de andere dag loopt deze persoon binnen als bezoeker. Een bezoeker kan soms vrijwilliger worden en vice versa. Deze wederkerigheid is mogelijk omdat iedereen telt, iedereen mag zijn wie hij / zij is.

De Ontmoeting


De Ontmoeting beschikt over een meerjarenbeleidsplan,  jaarverslagen, werkplannen en projectplannen. De stichting SIA is ANBI erkend; meer informatie hierover, waaronder de meest recente stukken, vindt u hier. (link)

Fusie


Per 1 januari 2019 is De Ontmoeting gefuseerd met Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA)

Lees meer...

Inlooptijden:


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag


14:00 tot 16:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

14:00 tot 16:00 uur

gesloten

14:00 tot 16:00 uur


Links: het Bestuur (vlnr)


Truus Valstar (afgetreden)

Norbert Baaij

Edwin Moen

Veleda van ’t Westende Meeder (afgetreden)

Sandra van der Werf

Webmaster: Inge Vos


De Ontmoeting

Inloophuis