Inloophuis De Ontmoeting | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort | telefoon: 033 - 456 28 05 | e-mail: inloophuis@hetnet.nl | KvK: 41190697 | Anbi erkend

Wie houden 'De Ontmoeting' draaiende?

 

Inloophuis 'De Ontmoeting' is vanuit oecumenische samenwerking ontstaan als diaconaal project en sinds 1997 een zelfstandige Stichting met een bestuur, zo’n 50 vrijwilligers en een parttime coördinator als beroepskracht.

De contacten met de kerken op bestuurlijk, financieel en uitvoerend niveau zijn behouden. Zo houden inloophuis 'De Ontmoeting' en oecumenische geloofsgemeenschap 'Het Brandpunt' gezamenlijke bijeenkomsten tijdens de veertigdagentijd en organiseren zij samen de seniorenkerst.

Van de vrijwilligers is meer dan de helft gastvrouw of gastheer tijdens de dagelijkse inlooptijden. Ook zijn er vrijwilligers om de maaltijd te bereiden, een groepje om zieken te bezoeken, een projectgroep om de activiteiten te organiseren, een tuingroep voor onderhoud en vernieuwing van de tuin, een groep om de boekenmarkten goed te laten verlopen en een groep die de hele oud papier inzameling voor zijn rekening neemt.

 

Wederkerigheid

 

Bezoekers en vrijwilligers zijn verbonden met elkaar en zien daadwerkelijk naar elkaar om. De scheidslijn tussen bezoekers en vrijwilligers is niet gemakkelijk te trekken. De ene dag is iemand met vrijwilligerswerk bezig, de andere dag loopt deze persoon binnen als bezoeker. Een bezoeker kan soms vrijwilliger worden en vice versa. Deze wederkerigheid is mogelijk omdat iedereen telt, iedereen mag zijn wie hij / zij is.

De Stichting

 

De Stichting beschikt over een meerjarenbeleidsplan, jaarverslagen, werkplannen en projectplannen. De stichting is ANBI erkend; meer informatie hierover, waaronder de meest recente stukken, vindt u hier. (link)

Webmaster: Inge Vos

 

De Ontmoeting

Inloophuis

Inlooptijden:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

14:00 tot 16:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

10:00 tot 12:00 uur

14:00 tot 16:00 uur

gesloten

14:00 tot 16:00 uur

 

Links: het Bestuur (vlnr)

 

Mw. G. Beets (afgetreden)

Mw. T. Valstar

Dhr. G. Noordstra (afgetreden)

Dhr. M. Palte

Mw. V. van 't Westende Meeder